Etsimme mukaan kouluja!

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön-hankkeen myötä koulujen tai historiakerhojen ja museoiden yhteistyössä tekemiä mobiilireittejä on syntymässä ainakin Vantaalle, Lohjalle, Tampereelle, Raumalle, Kouvolaan (Verlaan) ja Kuhmoisiin. Etsimme vielä yhteistyöluokkia museoille Espoossa (erityisesti Espoonlahden alue), Heinolassa ja Tuusulassa. 

Hankkeessa luokka suunnittelee yhteistyössä museon kanssa mobiilireitin tai -reittejä Seinätön museo-alustaa käyttäen. Museo tarjoaa alustan luokan käyttöön ja opettaja saa siihen koulutuksen. Opetuksessa mobiilireitin tekemisen voi liittää luontevasti osaksi vaikkapa historian, kuvataiteen tai kielten oppiaineiden sisältöjä. 

Espoossa, Heinolassa ja Tuusulassa koulun ja museon yhteistyö alkaa syyslukukauden alussa ja reittien tulee valmistua viimeistään joulukuussa. Reitin valmistuttua vietetään avajaisia ja valmis reitti jää museon hyödynnettäväksi. Valmistuneet reitit kootaan myös tälle sivustolle, jossa ne ovat kenen tahansa kiinnostuneen käytettävissä. 

Lisätietoja:
Evamaria Silvennoinen
+358 (0) 40 801 9069
evamaria.silvennoinen(a)kulttuuriperintokasvatus.fi