AINEISTOJA OPETUKSEEN
 

MUSEOIDEN TUOTTAMAT OPPAAT JA TEHTÄVÄMATERIAALIT

Oppaita ja näkökulmia museoiden tuottamien aineistojen hyödyntämiseen osana opetusta. Linkit johtavat museoiden tai muun aineiston kokoajan tai tuottajan sivustolle.

Abstrakti! vuosisadan ilmiö 1917–2017
Suomen valokuvataiteen museon näyttely Abstrakti! lähestyy modernismin myötä kuvataiteen kentällä keskeiseksi muodostunutta ei-esittävää taidetta valokuvan näkökulmasta. Tehtävissä nousevat esiin abstraktien valokuvien keskeiset ominaisuudet: aika & liike, materia, muoto ja valo & väri.

Osa tämän materiaalin tehtävistä käsittelee abstraktia taidetta yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tämän näyttelyn kuviin. Tehtäviä kannattaa soveltaa oppilaiden lähtötason ja taustatietojen mukaan. Keskustelutehtävät sopivat pohdittaviksi näyttelyvierailun aikana. Oppitunneille suunnatut tehtävät kannustavat tutkimaan näyttelyn teemoja henkilö kohtaisesta näkökulmasta ja ne soveltuvat toteutettaviksi etenkin näyttelykäynnin jälkeen.

Arkkitehtuurin löytölaatikko
Kasvattajan opas johdattaa yleistajuisesti arkkitehtuurikasvatukseen, esittelee teeman suhteessa uudistettuun opetussuunnitelmaan ja sisältää helppoja käytännön esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkkitehtuurin tutkiskelemiseen.

Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta
Suomen valokuvataiteen museon koostaman materiaalin tehtävät pyrkivät innostamaan etsimään uusia näkökulmia taidevalokuvaan, sen katsomiseen sekä omaan kuvalliseen tekemiseen. Osa tehtävistä käsittelee valokuvaa yleisemmin, osa kiinnittyy juuri tähän näyttelyyn.Näyttelyn teemoja taustoittavaan materiaaliin kannattaa tutustua jo ennen näyttelyvierailua, ja sitä voi hyödyntää sen aikana. Se toimii myös taustoituksena tehtävämateriaalille, josta löytyy sekä keskustelutehtäviä että luokassa toteutettavia tehtäviä.Tehtävät on jaoteltu ikäryhmittäin, mutta on sallittua ja suotavaa soveltaa niitä oppilaiden lähtötasot ja kiinnostuksenkohteet huomioiden. Tehtävissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. valokuvaustekniikka, surrealismi, antiikki ja kehollisuus. Tehtäviä sopivat hyödynnettäviksi opetuksessa myös näyttelyn päättymisen jälkeen.